Header cover image

Chinese Consumer Services Strong Balance Sheet Stocks

U.S. Strong Balance Sheet Stocks: companies with a Health score of at least 4, ordered by Health score.

27 companies
CompanyLast Price7D Return1Y ReturnMarket CapAnalysts TargetValuationGrowthDiv Yield
603199Anhui Jiuhuashan Tourism DevelopmentCN¥20.29-1.3%-6.0%CN¥2.2bn/aP/E16.2xn/a0.7%
605098Shanghai Action Education TechnologyLTDCN¥42.88-1.9%n/aCN¥3.6bn/aP/E32.9xE22.2%3.3%
603043Guangzhou Restaurant GroupCN¥21.892.5%-13.6%CN¥12.4bCN¥25.11P/E25.3xE20.5%1.3%
605108Tongqinglou CateringCN¥18.852.7%6.5%CN¥4.9bn/aP/E27.8xE25.7%0.4%
2306Cloud Live Technology GroupLtdCN¥2.69-6.9%-1.1%CN¥2.3bn/aP/S5xn/a0%
603136Jiangsu Tianmu Lake TourismLtdCN¥17.15-5.8%-8.3%CN¥3.2bn/aP/E29.5xE16.1%4.0%
601007Jinling Hotel CorporationCN¥5.76-1.7%-9.8%CN¥2.2bn/aP/E37.6xE31.2%0.7%
3032Jiangsu Chuanzhi Podcast Education TechnologyCN¥22.08-0.4%n/aCN¥8.9bCN¥35.30P/E72.9xE26.8%0.08%
300144Songcheng Performance DevelopmentLtdCN¥14.25-1.4%-19.3%CN¥37.3bCN¥19.59P/S27.5xE48.5%0.4%
2033LiJiang YuLong TourismCN¥5.82-2.3%-9.1%CN¥3.2bn/aP/E30.6xE45.0%3.4%
600749Tibet TourismLtdCN¥10.34-7.9%3.9%CN¥2.3bn/aP/E64.2xn/a0%
2830Shenzhen Mingdiao DecorationCN¥9.70-5.5%-21.8%CN¥1.3bn/aP/E28.7xn/a1.2%
7Shenzhen QuanxinhaoCN¥4.0220.4%-55.3%CN¥1.4bn/aP/S17.7xn/an/a
300859Western Regions Tourism DevelopmentLtdCN¥18.393.6%-51.2%CN¥2.9bn/aP/S27.2xn/a0%
888Emei Shan TourismLtdCN¥6.33-3.5%5.0%CN¥3.3bCN¥6.80P/E26.5xE22.7%0%
300668Shenzhen Jiang&Associates Creative DesignCN¥14.01-14.3%-15.0%CN¥1.4bn/aP/E65.6xn/a2.1%
300592Hunan Huakai Cultural and CreativeCN¥18.52-14.1%-10.1%CN¥4.9bn/aP/S30.8xn/a0%
2375Zhejiang Yasha DecorationLtdCN¥7.18-0.4%-28.6%CN¥9.4bCN¥8.10P/E31.8xE26.6%0.3%
2713Dong Yi Ri Sheng Home Decoration GroupLtdCN¥6.984.3%-9.9%CN¥2.9bCN¥8.00P/E9.8xE-8.1%0%
2621Dalian My Gym Education TechnologyCN¥4.04-4.0%-37.8%CN¥3.3bCN¥7.20P/S8.3xE80.5%0%
600054Huangshan Tourism DevelopmentCN¥9.13-1.0%1.1%CN¥5.7bCN¥10.39P/S8.1xE65.5%1.1%
600730China Hi-Tech GroupCN¥6.287.5%37.4%CN¥3.7bn/aP/E94.3xn/a0.2%
2059Yunnan TourismCN¥4.91-2.4%-8.7%CN¥5.0bn/aP/E29.5xn/a0.3%
600661Shanghai Xinnanyang Only Education & TechnologyCN¥9.11-4.1%-39.3%CN¥2.4bCN¥20.53P/E3196.5xn/a0%
Page 1 of 2